konsultacja ( 60. min lub 30 min.)+ plan żywieniowy/dieta:

 

konsultacja 60 minut (pierwsza wizyta) -120 zł

 

Konsultacja dietetyczna obejmuje:

 • Indywidualny wywiad medyczno-żywieniowy
 • pomiary składu ciała ( analizator medyczny TANITA 420 MA)
 • analiza wyników badań laboratoryjnych i innych
 • przedstawienie indywidualnego planu dietoterapii
 • zalecenia ewentualnych dodatkowych badań czy wymaganej konsultacji lekarskiej lub innej specjalistycznej wynikającej z przeprowadzonego wywiadu i/ lub analizy wyników badań laboratoryjnych
 • po wizycie w ciągu 3 dni roboczych przesłanie mailowo indywidualnego planu żywieniowego wg cennika :

Cennik planów żywieniowych

 • indywidualnie opracowany jadłospis dla osób odchudzających się 120 zł  ( lub inaczej jeśli pojawią się wskazania specjalne)
 • indywidualnie opracowany jadłospis dla osób z problemami zdrowotnymi (  120 – 250 zł ( cena ustalana podczas pierwszej wizyty)

 

Kolejne wizyty 30 minut -70 zł

Konsultacja dietetyczna obejmuje:

 • Ocena rezultatów wprowadzonej dietoterapii
 • pomiary składu ciała ( analizator medyczny TANITA 420 MA)
 • praca nad motywacją w procesie odchudzania
 • analiza wyników badań laboratoryjnych i innych
 • po wizycie w ciągu 3 dni roboczych przesłanie mailowo indywidualnego planu żywieniowego wg cennika planów żywieniowych j.w.

DIET-MED
ul. Milczańska 48A
61-248 Poznań

wtorek
9.00-13.00
16.00-19.00

Z wyłączeniem dni wolnych od pracy ( świąt).